Tarieven 2021

Het aanvragen van beschermingsbewind doet Medema Bewindvoeringen namens betrokkene bij de kantonrechtbank van de regio waar hij/zij woont. De kantonrechter vraagt een vergoeding voor deze aanvraag, dit zijn de griffiekosten. Voordat een aanvraag beschermingsbewind in behandeling kan worden genomen, moeten deze griffiekosten zijn betaald. Wat het exacte bedrag aan griffiekosten is, wordt kenbaar gemaakt tijdens het intakegesprek. Als er sprake is van een laag inkomen (bijstandsniveau), gaan we bekijken of de betrokkene in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten middels bijzondere bijstand. Medema Bewindvoeringen doet de aanvraag voor bijzondere
bijstand. Dit kan pas op het moment dat de Kantonrechter de beschikking onderbewindstelling heeft afgegeven. De kosten voor beschermingsbewind en schuldbewind zijn wettelijk vastgesteld door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters). Een overzicht van de vergoedingen staan hieronder weergegeven.

[wptb id="576" not found ]
[wptb id="584" not found ]