De werkwijze

Indien u zelf niet (meer) in staat bent uw geldzaken goed te regelen kunnen wij u hiermee helpen. Wij treden op als uw bewindvoerder. Beschermingsbewind is bedoeld om u te beschermen en zorgt ervoor dat anderen geen misbruik maken van u of uw situatie.

Aanmelden

Aanmeldingen kunnen worden gedaan door uzelf maar ook door uw hulpverlener of een familielid. Dit kan telefonisch, via e-mail of door het contactformulier op onze website in te vullen. Wanneer wij een aanmelding krijgen voor beschermingsbewind beoordelen wij allereerst of u in aanmerking komt om bij ons onder bewind te worden gesteld. Is dat het geval, dan maken wij een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. Een hulpverlener of familie mag aanwezig zijn bij dit gesprek. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid tot een telefonische intake. Per situatie bekijken wat voor u het beste is.

Aanvraag

Het bewind dient te worden aangevraagd door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Wij helpen u graag met het invullen van deze aanvraag en zullen deze daarna voor u opsturen naar de desbetreffende rechtbank..

Intakegesprek

Tijdens de intake worden uw situatie en uw hulpvraag besproken en wordt uw financiële situatie in kaart gebracht. Er wordt een duidelijke uitleg gegeven over wat beschermingsbewind inhoudt en wat de consequenties voor u zijn. Ook zullen wij duidelijk uitleggen wat u wel of niet van ons kan verwachten.

Mocht tijdens het intakegesprek alsnog blijken dat niet aan de voorwaarden voor bewindvoering wordt voldaan dan zullen wij dit ook aangeven. Vanzelfsprekend kunt u na dit intakegesprek zelf ook aangeven toch geen gebruik te willen maken van onze diensten.

Wij vinden het erg belangrijk dat u vertrouwen in ons heeft. Indien er geen samenwerking tot stand komt zullen wij geen kosten in rekening brengen voor het intakegesprek.

Opstarten bewindvoering

Nadat de beschikking is afgegeven door de rechtbank en het bewind is uitgesproken komen we langs om alle relevante stukken te verzamelen. Ook openen wij voor u een beheerrekening en eventueel een leefgeldrekening. Mocht u reeds een rekening hebben dan kan uw huidige rekening worden omgezet in een leefgeldrekening.

Aan de hand van de tot dan toe bekende inkomsten en uitgaven wordt er een budgetplan gemaakt. Hierna wordt in overleg met u bepaald hoeveel het leefgeld wordt. De hoogte van het leefgeld wordt bepaald aan de hand van de ruimte in het budget, de gezinssamenstelling en de hoogte van de eventuele schuldenlast. Wij brengen alle instanties waarmee u een financiële relatie heeft op de hoogte van het bewind en zullen hen vragen om het correspondentieadres aan te passen naar ons kantooradres. Alle financiële post wordt dan naar ons gestuurd.

Eén van onze taken is het optimaliseren van het inkomen Wij gaan controleren of u alle inkomenscomponenten waarop u recht heeft ook daadwerkelijk ontvang en of u gebruik maakt van toepasselijke kortingsregelingen.

Meer informatie

Er is uiteraard veel te vinden op internet met betrekking tot bewind voering. Hieronder een aantal onderwerpen met bijbehorende links.