Medema Bewindvoeringen

 

Wat is onderbewindstelling?


Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo'n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen, zoals een huis, en rechten, zoals recht op loon of uitkering. Een bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen.


Inhoud van deze pagina

1. Goederen zijn zaken en rechten

2. Bewindvoerder als belangenbehartiger

3. Niet altijd alle goederen onder bewind

  1. 4.Handelingsbekwaamheid blijft

  2. 5.Hoe lang duurt beschermingsbewind


1. Goederen zijn zaken en rechten

Goederen zijn volgens de wet zaken en rechten. Zaken zijn dingen die je kunt aanraken, zoals een huis, een tafel of een stuk grond. Zij kunnen iemands eigendom zijn. Naast zaken kan een persoon rechten hebben, bijvoorbeeld recht op loon of uitkering.


2. Bewindvoerder als belangenbehartiger

Wanneer iemands goederen onder bewind staan, wordt er een bewindvoerder benoemd die zijn financiële belangen behartigt. Hij mag dan bijvoorbeeld niet meer iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet beslissingen wel zoveel mogelijk samen met hem nemen.


3. Niet altijd alle goederen onder bewind

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms is bewind over bepaalde goederen genoeg. In de aanvraag van de onderbewindstelling moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het moet gaan.


4. Handelingsbekwaamheid blijft

De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of huwelijk.


5. Hoe lang duurt beschermingsbewind?
De kantonrechter bepaalt hoe lang uw beschermingsbewind duurt. Meestal is dit voor onbepaalde tijd. U kunt niet zelf stoppen met beschermingsbewind. Daar moet u de kantonrechter toestemming voor vragen. De kantonrechter bepaalt dan of u nog beschermingsbewind nodig heeft.

Home    Home.htmlshapeimage_2_link_0
Onze dienstenOnze_diensten.htmlshapeimage_3_link_0
Onze tarievenOnze_tarieven.htmlshapeimage_4_link_0
Wat is bewindvoering?shapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1
ContactContact.htmlshapeimage_6_link_0
KlachtenKlachtenreglement.htmlshapeimage_7_link_0